ANBI-status

Stichting Vrienden van de Stoomfabriek heeft een culturele ANBI-status, dit staat voor een Algemene Nut Beogende Instelling. Je komt hiervoor in aanmerking als de instelling voor minstens 90% actief is op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Vanwege deze culturele ANBI-status zijn wij verplicht onderstaande gegevens te publiceren op onze website.

Adresgegevens
Stichting Vrienden van de Stoomfabriek
Koninginnenplein 2
7721LS Dalfsen

KvK: 68872666
RSIN: 857627314

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Stoomfabriek

  • Voorzitter – Willemijn van Rechteren- de Muinck Keizer
  • Secretaris – Sandra Smalbraak – Kühlman
  • Penningmeester – Roland Niezink

Beloningsbeleid
De bestuursleden van stichting Vrienden van de Stoomfabriek ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Missie
Stichting Vrienden van de Stoomfabriek wil het culturele aanbod, en daarmee de activiteiten van Theater de Stoomfabriek binnen de gemeente Dalfsen bevorderen.

Met de zinsnede ‘lokale programmering van, voor en door alle inwoners van onze gemeente’ benadrukken wij de open, toegankelijke en interactieve rol die ons theater in de gemeente wil spelen: van, voor en door alle Dalfsenaren.

Stichting Vrienden van de Stoomfabriek stelt zich ten doel het zonder winstoogmerk financieel ondersteunen van activiteiten van Stichting Theater de Stoomfabriek.

Visie
Stichting Vrienden van de Stoomfabriek heeft als visie dat cultuur een verbindende werking heeft tussen mensen. Theater de Stoomfabriek wil haar bezoekers een compleet avondje uit bezorgen. Een plek waar Dalfsenaren en mensen uit de omgeving samenkomen om te genieten van een verrassende, humoristische, inspirerende en/of ontroerende theateravond. De bezoeker moet het gevoel krijgen dat hij/zij altijd welkom is, dat hij/zij zich thuis voelt en door een aantrekkelijk en passend aanbod graag naar het theater blijft komen.

Hoofdlijnen beleidsplan
De Stoomfabriek biedt een gevarieerd programma podiumkunsten; van cabaret tot kindervoorstellingen, van lezingen tot klassieke optredens. Hiervoor zoeken we ook de samenwerking op met verenigingen, scholen en bedrijfsleven.