Hartelijk dank voor uw voornemen om ons theater te steunen met een gift. Vult u alstublieft onderstaande gegevens in.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Vrienden van De Stoomfabriek om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank en een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht aan Stichting Vrienden van De Stoomfabriek.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Rekeningnummer (IBAN)

Bank Identificatie (BIC) - (Alleen noodzakelijk voor buitenlandse rekeningnummers)

Ten name van


Ik machtig Stichting Vrienden van De Stoomfabriek tot het incasseren van het bedrag van:

€ 25,-€ 50,-Anders, namelijk

Deze machtiging is:

EenmaligJaarlijks (tot wederopzegging)

Ondertekend op


Ik ga ermee akkoord dat dit formulier digitaal wordt ondertekend en zodoende geen echte handtekening bevat.

Wilt u de machtiging liever met pen invullen en ondertekenen? Download dan het formulier hieronder en stuur dit op naar het adres op het formulier. Of u kunt deze ook achterlaten in onze brievenbus naast de ingang van het theater.

SEPA Machtigingsformulier