Hartelijk dank voor uw voornemen om ons theater te steunen met een gift. Vult u alstublieft onderstaande gegevens in.

  Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Vrienden van De Stoomfabriek om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank en een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht aan Stichting Vrienden van De Stoomfabriek.
  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
  Rekeningnummer (IBAN)

  Bank Identificatie (BIC) - (Alleen noodzakelijk voor buitenlandse rekeningnummers)

  Ten name van


  Ik machtig Stichting Vrienden van De Stoomfabriek tot het incasseren van het bedrag van:

  € 25,-€ 50,-Anders, namelijk

  Deze machtiging is:

  EenmaligJaarlijks (tot wederopzegging)

  Ondertekend op


  Ik ga ermee akkoord dat dit formulier digitaal wordt ondertekend en zodoende geen echte handtekening bevat.

  Wilt u de machtiging liever met pen invullen en ondertekenen? Download dan het formulier hieronder en stuur dit op naar het adres op het formulier. Of u kunt deze ook achterlaten in onze brievenbus naast de ingang van het theater.

  SEPA Machtigingsformulier